سیزدهمین آیین نکوداشت دانش آموختگان و هشتمین جشنواره فرهنگ ملل دانشجویان غیر ایرانی در دانشگاه شیراز برگزار شد.