سوختگی شدید دستگاه گوارش و معده، سوراخ شدن مری و التهابات عفونی و حتی مرگ سرنوشت کودکانی است که اقدام به خوردن مایعات شیمیایی و به ویژه لوله بازکن هایی می کنند که در رنگ های شاد و جذاب عرضه می شوند. البته من که نخوردم ولی چند نفری که اشتباهی خوردن چند ثانیه اول احساس خوردن آب یخ و دلچسب رو دارند که بدلیل اسیدی بودن مواد ش هست